אודות

ניקוי ארובות, לא בדיבור אלא ריפוי בכתיבה. פעם אפאזיה באיזור ורניקה, היום מעזה לקוות להיגיון.